rhy.fi
Hirvijahti

Hirvijahti 2018:

Hirvipäällikkö 2018: 
Seppo Kulmala p.044 2705520

Metsästys alkaa lauantaina 13.10.2018


HIRVIMAKSUT 2018
70 €/koko osuus
35 € puoliosuus

Maksa mahd pian seuran tilille
 Seuran tili         IBAN FI92 5111 0640 0017 51 - laita tietoihin nimesi ja hirvimaksu 2018 - varsinkin jos maksu tulee jonkun toisen tililtä


UUSI HIRVIOHJE 2018 (aukeaa omaan ikkunaan)

Karjalan Korvenkävijät ry - Hirvenmetsästyssääntö  2017

 1.            Yleistä

Metsästyksen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan voimassa olevaa

lainsäädäntöä, hyviä metsästystapoja sekä metsästysseuran sääntöjä ja naapuriseurojen kanssa tehtyjä sopimuksia. Kaadettavaksi anottujen lupien määrän esittää hirvipäällikkö keväällä pidettävässä palaverissa yhteisluvanhakijan ja naapuri seurojen kanssa.

Metsästyksessä noudatetaan tasavertaisuusperiaatetta, eli seuran jäsenillä on yhtäläiset oikeudet sekä velvollisuudet. Koejäsenten hirvenmetsästysoikeuden päättää seuran sääntöjen mukaisesti johtokunta. Seuran hirvenmetsästyssääntöön voidaan tehdä tarvittavia muutoksia talvi- tai kesäkokouksissa ja ne saatetaan hirvenmetsästäjien tietoon ennen metsästys alkua.

2.            Metsästysmaat

Hirvitornien pystytykseen on oltava maanomistajan lupa, vaikka maat ovatkin seuralle vuokratut hirvenmetsästykseen. Jäsenten on muistettava, että maat on vuokrattu metsästysseuralle ja kaikille sen jäsenille.

3.            Kaatoluvat

Hirven kaatoluvat, yhteisluvan alueella, pyritään käyttämään täysimääräisesti ennen vuodenvaihdetta.

4.            Osallistumisoikeus

Hirvenmetsästykseen oikeutettuja ovat kaikki aikaisemmin osallistuneet, sekä koejäsenet johtokunnan päätöksellä vuosittain.

Vuosivierailijan osallistumisesta jahtiin päättää johtokunta, hirviseurueen suosituksesta.

Vuosivierailijalla on oikeus aseelliseen hirvijahtiin, ilman saaliin oikeutta. Sarvet ampuja saa pitää. Vuosivierailijan on suoritettava myös seuran määräämät ammunnat, josta mainitaan myöhemmin.

Johtokunta on myöntänyt koejäsenille ja vuosi kortti laisille luvan osallistua hirvijahtiin jos hirviporukka sen hyväksyy.

Ulkomaalaisia ei oteta vieraaksi sikaruton takia.

Pankkisiirtolaput jaetaan aloituspäivänä.

5.            Metsästyksen johto ja muu tehtäväjako

Hirvipäällikkö valitaan talvikokouksessa.

Metsästyksen johtaja valitsee tarvittavat varapäälliköt. Nimet julkaistaan metsästyksen aloituspäivänä. Yksi valituista varapäälliköstä johtaa koiramiehiä 

6.            Metsästyksen aloittaminen ja metsästyskäytännöt

Metsästyksen aloitus tänä vuonna ajoittuu 14.10 alkavaksi. Peltohirviä voidaan ampua aikaisemmin, jos maanomistajat sitä pyytävät.

Jahdin edetessä voidaan myös suorittaa kyttäysmetsästystä, lain edellyttämässä muodossa, päällikön/varapäällikön on oltava jahdissa mukana.

7.            Ampumataito

Ampumataitoa on pidettävä yllä kesänaikana. Jokaisen hirvijahtiin aikovan on käytävä kesän aikana vähintään kolme kertaa seuran valvotuissa harjoituksissa keskiviikkoisin tai Mynämäen alueen RHY:n kilpailuissa, ammuttava täysi sarja. Ampumasuorituksia voi suorittaa myös naapuriseurojen vuoroilla ,mutta näistä pitää pyytää kirjallinen todistus.

8.            Rikkomusseuraamukset, erimielisyysratkaisut

Hirvipäällikkö ilmoittaa metsästyksen yhteydessä tapahtuneista metsästyslain rikkomuksista viranomaisille ja yhteisluvan hakijalle.

Hirvipäällikön velvollisuutena on huolehtia myös säädösten edellyttämistä ilmoitusvelvollisuuksista.

Seuran sääntöjen, tämän metsästyssäännön, hyvien metsästystapojen tai metsästyksenjohtajan ohjeiden ja määräysten rikkomisen käsittelevät hirvipäälliköt yhdessä.

9.            Uudet harjoittelijat

Uudet harjoittelijat ovat ensimmäisenä vuotena aseettomina. Seuraavana vuotena aseellisena hirvimiehenä ilman lihaosuutta. Kolmantena vuotena voidaan hyväksyä varsinaiseksi hirvimieheksi hirvimiesten palaverissä. Vielä mainittava että aseettoman harjoittelijan käytävä puolet viikonvaihteen jahdeissa, joka määritellään hirvimiesten palavereissa.

10.     Nuoren koiran koulutus

Nuoren koiran (ensikertalaisen) koulutuksessa sallitaan yhden hirven kaato. Jahtiin tulee osallistua koiran ohjaajan lisäksi yksi päällikön nimeämä hirviseurueen jäsen.

Nuorten koirien koulutus loppuu koiran täyttäessä 2 vuotta.

Hyväksytty kesäkokouksessa 28.7.2017

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua