rhy.fi
Peurajahti

Peurapäällikkö Markus Setälä p.040-5144095

 
TÄMÄ SIVU PÄIVITETÄÄN SYKSYMMÄLLÄ VIIMEISTÄÄN PEURAKOKOUKSEN JÄLKEEN

-Jahti alkaa 1.9. vasajahdilla ja tuottamattomilla naarailla, lisäksi mahdollista ampua myös huonon jalostusarvon omaavia uroksia.

- 29.9. ajojahti alkaa. Vasattomat naaraat vapaasti kaadettavissa.

- 1.12. sarvisäännön mukaiset isot urokset luvallisiksi.

- 1.2. alkaen viljaa ja juureksia saatavilla.

- Suositeltavaa. että ilmoitukset tehdään myös omariista palveluun.

- Nahkat, sorkat ja vasan päät talteen (Tuomolle ilmoitus)

- Kaksi aikuisen lupaa per metsästäjä.

- Varapäälliköt:
Arvela Ville 050-4863283
Setälä Marko 0400-901010
Tähtinen Simo 0440-781590

Ajopääliköt 2018-2019  
Arvela Pauli           0400537890
Arvio Henri           0445678112
Hannula Tuomo     0400633855
Arvela- Jalonen Susanna   0407165455 
Nieminen Keijo     0400523929
Kankare Risto      0500715035
   
Vyyryläinen Tero 0408320798
Suonpää Teuvo     0400618076
Välinen Juha          0400539037

Karjalan Korvenkävijät ry. Peurametsästysääntö 2018-2019 

  1. Yleistä

Metsästyksen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, hyviä metsästystapoja, sekä metsästysseuran sääntöjä, että naapuriseurojen kanssa tehtyjä sopimuksia. Kaatolupien määrän neuvottelee peurapäällikkö, yhteisluvanhakijan ja naapuriseurojen kanssa, sitä varten pidettävässä yhteislupapalaverissa. Metsästyksessä noudatetaan tasavertaisuusperiaatetta eli jahtiin osallistuvilla jäsenillä on yhtäläiset oikeudet, sekä velvollisuudet, ellei seuran säännöissä toisin määrätä. Peuranmetsästyssääntöön voidaan tehdä muutoksia talvi-­ tai kesäkokouksissa. Sääntömuutokset on tiedotettava jahtiin osallistuville, ennen metsästyksen alkua.

 

  1. Metsästysmaat

Metsästysmaiden vuokrauksesta vastaa seuran johtokunta. Ruokinnan ja kyttäyskopin perustamiseen on oltava aina maanomistajan lupa. Uusia ruokintapaikkoja perustettaessa on huomioitava olemassa olevat kopit ja ruokintapaikat (ei liian lähekkäin), tarvittaessa jahtipäällikkö neuvottelee osapuolien kanssa. Metsästysmaat on vuokrattu tasapuolisesti kaikille metsästysseuralle jäsenille. Ruokintapaikan välittömässä läheisyydessä, ilman asianosaisen lupaa, ei lasketa irti koiraa peuran ajometsästyksessä, eikä suoriteta peuran kyttäystä.

 

  1. Kaatoluvat

Kaatolupia on pyrittävä jakamaan mahdollisimman tasapuolisesti. Jokaisella jahtiin osallistuvalla on enintään kaksi aikuisen peuran lupaa. Poikkeuksena syyskuun aikana 10 ensimmäistä vasaa ei vaikuta henkilökohtaisiin lupiin. Henkilökohtaisen kiintiön ylittävät peurat kuuluvat seuralle tai kaatoja vailla olevien jäsenten hyväksi. Jokaisen peuramiehen tulee osallistua aktiivisesti metsästykseen, jotta myönnetty lupamäärä tulee käytettyä. Mikäli joulukuun alussa on lupia vielä runsaasti jäljellä, saatetaan ne jakaa vapaaseen käyttöön. Lupien vapauttamisesta päättää jahtipäällikkö yhdessä varapäälliköiden kanssa. Aikuisten kaatosuhteessa naaraiden osuus tulee olla vähintään 50 %. Urosten kaatoa tulee kohdistaa ensisijaisesti huonon jalostusarvon omaaviin yksilöihin ja hyvän jalostusarvon urokset tulee säästää ks. sarviohjeet. 1.12. alkaen voidaan kaataa myös kookkaita uroksia, joiden sarvien sisäleveys on yli korvien (yli 45cm). Tarkemmat ohjeet edellä mainitusta löydät nettisivuiltamme kohdasta urosten metsästys. Jokainen metsästäjä lukee ja noudattaa annettuja ohjeita. Jahtikauden alku ammutaan pääsääntöisesti vasoja, yksinäisiä naaraita ja huonosarvisia pukkeja. Seuralle varataan myyntiä varten 5 lupaa, hinta vähintään 7€/ kg ruhopaino.  Seuran jäsen joka ampuu seuralle peuran saa vastaavan luvan itselleen, lupa on maksullinen.

4 Osallistumisoikeus

Peuranporukkaan liittymiseen ovat oikeutettuja kaikki seuran jäsenet. Liittyminen peuraporukkaan tapahtuu ilmoittamalla siitä peurapäällikölle, viimeistään ennen jahtia pidettävässä järjestäytymiskokouksessa. Koejäsenet, vuosivierailijat ja muut vierailijat voivat osallistua yhteisjahteihin. Kytismetsästykseen vierailijat voivat osallistua täysvaltaisen jäsenen valvonnassa. Kaikilla osallistuvilla on oltava voimassa jahtiin tarvittavat luvat. Peurajahdin osallistumismaksu on suoritettava ennen jahtikauden alkua tilille IBAN FI92 5111 0640 0017 51. Osallistumismaksu 60€ pitää sisällään kaksi lupaa ja maksu ei liity toteutuneisiin kaatoihin ja pitää sisällään kannanhoitomaksun (20€), jota vastaan saa noutaa ruokaa ruokinnoille helmikuun 1. päivä lähtien. Ruokintaa tulee jatkaa pitkälle kevääseen, kunnes peurojen luonnosta saama ravinto on taattu. Lisäkaadot: Vasa 10€ ja aikuinen 20€

 

  1. Metsästyksen johto ja muu tehtävänjako

Peurapäällikkö valitaan talvikokouksen yhteydessä peuraporukan sisältä. Peurapäällikkö nimeää varapäälliköitä riittävästi, huomioiden ajavalla koiralla metsästys. Päälliköiden nimet julkaistaan järjestäytymiskokouksessa ja nettisivuilla. Yhteisjahdeissa pitää aina olla nimetty jahtipäällikkö. Ennen metsästyksen alkua on ilmoitettava kyttäyskopin tiedot: Maanomistajan, sekä kyttäyspaikan koordinaatit. Kaadosta ja myös ohilaukauksista on ilmoitettava soittamalla tai tekstiviestillä peurapäällikölle, heti tapahtuneen jälkeen. Kaadosta ilmoitetaan myös paikan koordinaatit. Koordinaatin tulee olla ETRS­TM35FIN mukainen esim. ETRS-­TM35FIN ­P:1234567 I:12345. Tämän koordinaatin löytää parhaiten osoitteesta http://www.retkikartta.fi Kauriskaadot ilmoitetaan myös peurapäällikölle.

 

  1. Metsästyksen aloittaminen ja metsästyskäytännöt

Metsästys alkaa 1. syyskuuta. Ennen metsälle menoa metsästäjän tulee varmistaa, että lupia on vielä jäljellä. Haavoittuneista peuroista ilmoitetaan välittömästi jahtipäällikölle. Erityisesti lumettomalla maalla metsästettäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Metsästäessä pelloilla, joissa ei ole kyttäyskoppia, tulee siitä etukäteen ilmoittaa jahtipäällikölle. Vuoden 2014 alkupuolella astui voimaan laki, joka edellyttää ns. turvaoranssin käyttöä jahdeissa.

 

  1. Ampumataito

Ampumataitoa on pidettävä yllä kesän aikana. Jokaisen peurametsälle aikovan on ammuttava täysi sarja vähintään kolme kertaa, joko valvotuissa oman seuran harjoituksissa tai Mynämäen alueen Rhy:n kilpailuissa. Ampumasuorituksia voi suorittaa myös naapuriseurojen vuoroilla, mutta näistä pitää pyytää kirjallinen todistus.

 

  1. Rikkomusseuraamukset, erimielisyysratkaisut

Peurapäällikkö ilmoittaa metsästyksen yhteydessä tapahtuneista metsästyslain rikkomuksista viranomaisille ja määräysrikkomukset käsittelevät peurapäälliköt yhdessä. Kielletyn yksilön ampumisesta, ampuja menettää sekä lihat, että sarvet seuralle.

 

  1. Metsästysvieraat

Peuraporukan jäsenet voivat ottaa metsästysvieraita. Metsästysvieraiden ajankohdasta ja kaadoista on sovittava jahtipäällikön kanssa. Vierailijoille on sovittu seuraavat maksut: Vieraskortti 50€/vrk, ulkopuolinen koiranohjaaja saa osallistua aseellisesti jahtiin ilman vieraskorttia. Kaatomaksu kaikille vieraille peurapukki 10 piikkiä tai yli maksaa 500e, alle 10 piikkiä 200e, lehmästä ja vasasta ei kaato maksua. Vierailija voi ostaa lihat 7€/ kg. Maksut maksetaan seuran tilille  IBAN FI92 5111 0640 0017 51. Ulkomaalaisia vieraita ei oteta sikaruton pelossa. Vieraan isäntä huolehtii että maksut on hoidettu ennen jahtia.

10 Uusille jäsenille

Uusilla jäsenillä oltava vastuuhenkilö, joka opettaa ja opastaa uutta jäsentä. Hänen on oltava mukana vähintään ensimmäiseen kaatoon saakka ja sen jälkeenkin valvottava uuden metsästäjän metsästystä kuluvan kauden loppuun. Uuden jäsenen on itse hankittava valvojansa ja esitettävä hänet peurapäällikölle.                                                                                                                                                                          

Peurapäällikkö Markus Setälä p.0405144095          Hyväksytty kesäkokouksessa 16. 08. 2018

Varapääliköt: Simo Tähtinen, Ville Arvela ja Marko Setälä

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua